Planning & Design

Bookmark and Share Print Page

Grontmij erbjuder konsulttjänster inom arkitektur och husbyggnad

Inom arkitektur arbetar vi med miljöers och byggnaders gestaltning och funktion i olika skeden – allt från utredningsskisser till färdiga bygghandlingar. Detta sker oftast i samarbete med övriga kompetenser i företaget, vilket bidrar till ett ovärderligt helhetsperspektiv i framtagandet av paketlösningar till våra kunder.

Husbyggnad är ett vitt område som täcker in exempelvis konstruktion, installationslösningar inom el, VVS och tele, byggledning och kalkyl, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar, optimering av energianvändning och mycket, mycket mer. Kort sagt, allt som påverkar de platser och utrymmen där människor lever och verkar.

Genom våra husbyggnadsprojekt stödjer vi varje dag våra kunder i deras strävan att uppfylla långsiktiga och högt ställda hållbarhetsmål. Vill du veta mer om hur vi skapar smarta lösningar inom Planning & Design? Klicka då på något av våra specialistområden nedan.

 

Kontakt
Alvaro Navia  
+46 (0)10 480 15 22